naKole

MÓJ JEST TEN KAWAŁEK DROGI

  1. WYCIECZKI
  2. LATA
  3. LISTA TRAS
  4. CYKLE Z BICYKLEM
  5. KONTAKT
  6. DOBRE STRONY ROWERU

08 STYCZNIA 2018

POWI¦LE

OSTATNI MOST

Zauroczony pięknem lasów dawnej Pomezanii, musiałem w krótkim czasie wrócić na ich łono. Na chwilę niestety, ale co się zimow± por± odwlecze, to na wiosnę zakiełkuje. I tak oto po prawie półtora miesi±ca od mojej ostatniej wizyty jestem tu znów. Dzisiejsz± trasę zaczynam w miejscu, w którym zakończyła się tamta listopadowa wycieczka.TRASA:

Susz - Fabianki - Kamieniec - Obrzynowo - Prabuty

23 LISTOPADA 2017

POWI¦LE

GDY OPADNˇ LI¦CIE

Kolejna już wycieczka na południowe rubieże dawnej krainy plemiennej - Pomezanii.

Prusowie, Krzyżacy, Sowieci, a między nimi, na swoim rowerze, ja, odkrywaj±cy tajemnice krajobrazu.

KATEGORIE:

GRODZISKO  ♦  ZAMEK

01 PA¬DZIERNIKA 2017

KASZUBY

DOKˇD OCZY PONIOSˇ

Wycieczka bez planu, bez mapy i pozornie bez celu. Pomysł chwili. Niejako w zastępstwie za co¶ większego.
Cztery razy „P”:
•  pragnienie drogi,
•  pogoń za żurawiami,
•  poszukiwanie kolorów,
•  penetracja starych cmentarzyków.

KATEGORIE:

GRODZISKA  ♦  KOLEJOWE PAMIˇTKI  ♦  STAROTORZEM

14 WRZE¦NIA 2017

KASZUBY

CZTERY JEZIORA

Samotna kilkugodzinna przejażdżka po najbliższej okolicy Gdańska. Na trasie tytułowe cztery jeziora [w tym trzy będ±ce dziełem człowieka] i kilka ciekawostek historycznych. Wszystko to okraszone spor± ilo¶ci± zdjęć.

KATEGORIE:

HYDROTECHNIKA  ♦  KOLEJOWE PAMIˇTKI

11 SIERPNIA 2017

KOCIEWIE

CISZA PRZED BURZˇ

[II KOCIEWSKA WŁÓCZĘGA]

Drugi dzień wycieczki kociewskiej. Znów wspaniałe borowe drogi, dużo obcowania z przyrod± i druga największa burza, jak± przeżyłem w namiocie.

KATEGORIE:

KATEGORIA: REGION

BORY TUCHOLSKIE  /  DOLINA DOLNEJ WISŁY  /  GDAŃSK  /  KASZUBY  /  KOCIEWIE  /  KOSMOS  /  MAZURY  /  POWI¦LE  /  SUWALSZCZYZNA  /  WARMIA  /  WYSOCZYZNA ELBLˇSKA  /  ZIEMIA CHEŁMIŃSKA  /  ŻUŁAWY

2009 -

PRZESTRZEŃ I CZAS NA KOLE PRZEMIERZA PAWEŁ BUCZKOWSKI