naKole

MÓJ JEST TEN KAWAŁEK DROGI

  1. WYCIECZKI
  2. LATA
  3. LISTA TRAS
  4. CYKLE Z BICYKLEM
  5. KONTAKT
  6. DOBRE STRONY ROWERU

WPISY W KATEGORII: HYDROTECHNIKA

Niżej zamieszczone relacje z wycieczek, podczas których odwiedzam zabytki hydrotechniczne takie, jak elektrownie, zbiorniki, kanały, jazy, ¶luzy i inne.


14 WRZE¦NIA 2017

KASZUBY

CZTERY JEZIORA

Samotna kilkugodzinna przejażdżka po najbliższej okolicy Gdańska. Na trasie tytułowe cztery jeziora [w tym trzy będ±ce dziełem człowieka] i kilka ciekawostek historycznych. Wszystko to okraszone spor± ilo¶ci± zdjęć.

KATEGORIE:

HYDROTECHNIKA  ♦  KOLEJOWE PAMIˇTKI

KATEGORIA: REGION

BORY TUCHOLSKIE  /  DOLINA DOLNEJ WISŁY  /  GDAŃSK  /  KASZUBY  /  KOCIEWIE  /  KOSMOS  /  MAZURY  /  POWI¦LE  /  SUWALSZCZYZNA  /  WARMIA  /  WYSOCZYZNA ELBLˇSKA  /  ZIEMIA CHEŁMIŃSKA  /  ŻUŁAWY

2009 -

PRZESTRZEŃ I CZAS NA KOLE PRZEMIERZA PAWEŁ BUCZKOWSKI