naKole

MÓJ JEST TEN KAWAŁEK DROGI

  1. WYCIECZKI
  2. LATA
  3. LISTA TRAS
  4. MIEJSCA
  5. CYKLE Z BICYKLEM
  6. FILM
  7. KONTAKT
  8. BIBLIOGRAFIA
  9. DSR

WPISY W KATEGORII: ZAMEK

Niżej zamieszczone s± relacje z wycieczek, podczas których odwiedzam zamki, lub ich ruiny.


02-04 PA¬DZIERNIKA 2019

POWI¦LE  ♦  ZIEMIA CHEŁMIŃSKA

THE TRIP MUST GO ON

[POMEZANIA - JESIEŃ 2019]

Trzydniowa podróż przez Pomezanię - dawn± prusk± krainę plemienn±, spustoszon± pod przykrywk± krzewienia wiary przez najeĽdĽców z południa. Przejazd z ziemi chełmińskiej na północ, ¶ladem polsko-pomorsko-krzyżackich hord, które w pierwszej połowie XIII wieku rozpoczęły inwazję... to znaczy akcję chrystianizacyjn± w Prusach.TRASA:

Grudzi±dz - Zakurzewo - Kwidzyn - Prabuty - Dzierzgoń

05 - 08 KWIETNIA 2019

MAZURY  ♦  ZIEMIA LUBAWSKA

POWRÓT DO SASINII

[SASINIA - WIOSNA 2019]Czterodniowa wycieczka rowerowa po dawnym terytorium pruskiego plemienia Sasinów, której głównym celem jest odnalezienie pruskich ¶ladów. Te ¶lady to w zasadzie wył±cznie relikty dawnych grodów, miejsca po ¶więtych gajach oraz domniemane głazy ofiarne. Przede wszystkim jednak chodzi o kontakt z t± ziemi± oraz poczucie ducha jej dawnych panów.

TRASA:

Iława - Ostróda - D±brówno - Lubawa - Iława

07-10 CZERWCA 2018

ZIEMIA CHEŁMIŃSKA

TEN ZEGAR STARY

[ZIEMIA CHEŁMIŃSKA 2018]

Czterodniowa wycieczka rowerowa bez planu i bez parcia na dystans. Założenia: trochę powłóczyć się z map± po ziemi chełmińskiej, nie spieszyć się i nie zmęczyć, ale to i owo zobaczyć. No i pobiwakować. Czasu wydaje się dużo. Mam cztery dni. A towarzyszy mi po długiej przerwie Piotr.TRASA:

Iława - Brodnica - W±brzeĽno - Radzyń Chełmiński - Grudzi±dz

23 LISTOPADA 2017

POWI¦LE

GDY OPADNˇ LI¦CIE

Kolejna już wycieczka na południowe rubieże dawnej krainy plemiennej - Pomezanii.

Prusowie, Krzyżacy, Sowieci, a między nimi, na swoim rowerze, ja, odkrywaj±cy tajemnice krajobrazu.

KATEGORIE:

CMENTARZ  ♦  GRODZISKO  ♦  ZAMEK

10 SIERPNIA 2017

KOCIEWIE  ♦  BORY TUCHOLSKIE

GDZIE JEST PROSIACZEK?

[II KOCIEWSKA WŁÓCZĘGA - 1/2]

Kolejna już nie¶pieszna przejażdżka po Kociewiu. Tym razem z dwoma synami i Piotrem. Kilka ciekawostek północnego Kociewia i cudowny długi wieczór nad Wielkim Ocyplem.

KATEGORIE:

CMENTARZ  ♦  ZAMEK

10 CZERWCA 2017

KOCIEWIE  ♦  BORY TUCHOLSKIE

NOC W MELINIE BEZRYBNEGO

[I KOCIEWSKA WŁÓCZĘGA - 1/2]

Nie¶pieszna przejażdżka z synem po południowym Kociewiu. Chmury, deszcz i wiatr, ale też zapach i smak igliwia, kukanie kukułek i wspaniałe borowe drogi.

Na koniec przyjemny i bezpieczny nocleg, mimo, że w melinie.

KATEGORIE:

GRODZISKO  ♦  ZAMEK

11 MARCA 2017

ZIEMIA CHEŁMIŃSKA

TRZY ZAMKI

Wola wspólnego pokręcenia była tak duża, że nie gasiły jej nawet nieciekawe prognozy pogodowe. Po prostu musieli¶my się gdzie¶ wybrać, a, że od roku obiecujemy sobie Grudzi±dz i okolice to tam wła¶nie ruszamy. Oczywi¶cie pojeżdżenie na rowerze może być celem samo w sobie, ale wyznaczyli¶my sobie trzy inne cele. Wszystkie trzy ceglane, gotyckie i pokrzyżackie.

KATEGORIE:

CMENTARZ  ♦  ZAMEK

01 PA¬DZIERNIKA 2015

POWI¦LE

NA WERSALSKIM POGRANICZU

Granica, której dzi¶ kilka razy dotknę została wytyczona podczas kończ±cej Wielk± Wojnę paryskiej konferencji pokojowej, która rozpoczęła się 18 stycznia 1919 roku. W konferencji brało udział 27 zwycięskich państw ł±cznie z reprezentacj± Polski w osobach Ignacego Paderewskiego i Romana Dmowskiego, a zawarty podczas jej trwania Traktat Wersalski podpisano 28 czerwca 1919 roku.

KATEGORIE:

WMG  ♦  WOJENNE PAMIˇTKI  ♦  ZAMEK

29 SIERPNIA 2015

WARMIA

WARMIŃSKI SALON ŁAZIENEK

Byłem na Żuławach, byłem na WysoczyĽnie Elbl±skiej, byłem w Pogezanii, byłem na Mazurach i na SuwalszczyĽnie i wcale się nie chwalę. Je¶li spojrzeć na mapę to pozostała w całym tym moim bywaniu jedna biała plama - Warmia. Wprawdzie zahaczyłem o ni± podczas wędrówki „Pierwsza wizyta u Dohnów”, ale to było zaledwie mu¶nięcie. Nadszedł czas, by nadrobić tę zaległo¶ć. Ruszamy na Warmię.

KATEGORIE:

KOLEJOWE PAMIˇTKI  ♦  STAROTORZEM  ♦  ZAMEK

03 LISTOPADA 2014

DOLINA DOLNEJ WISŁY

DOLINA MILCZˇCYCH KAMIENI

Dawno już zaplanowałem wycieczkę ostatnim, niepoznanym jeszcze odcinkiem lewobrzeżnej czę¶ci Doliny Dolnej Wisły. Wyci±gn±łem ów plan z archiwum, dopracowałem i nie pozostawało nic innego jak ruszać na Nizinę Sartowicko-Nowsk±. Więcej przemawiało przeciwko tej wędrówce niż za ni±. Po pierwsze prognozy pogody nie wróżyły specjalnie dobrze. Po drugie mizerne miałem szanse na towarzystwo...

KATEGORIE:

ZAMEK

08 LUTEGO 2011

GDAŃSK

RUIN DNI OTWARTE

Efektem poniedziałkowej wichury były szkody i zniszczenia. Niektóre z nich [powywracane płoty] stały się okazj± do zajrzenia tam, gdzie zwykle zajrzeć trudno. A, że człowiek z natury ciekawski, to zajrzał. Oczywi¶cie nie polecam wędrówek po, nie bez powodu, odgrodzonych i zamkniętych ruinach i wykopaliskach, co grozi ¶mierci± lub kalectwem. Polecam za to obejrzenie zdjęć.

TRASA:

Gdańsk

20 SIERPNIA 2009

ŻUŁAWY

Z BIEGIEM WISŁY

[W PRZYGOTOWANIU]

Planowo miała to być 100-kilometrowa wędrówka Szlakiem Nadwi¶lańskim ze Sztumu do Mikoszewa wraz z powrotem do Gdańska po przedostaniu się na lewy brzeg Wisły promem. Jednak już na pierwszych metrach wprowadziłem „ulepszenia”, które wpłynęły na kształt i charakter całej wędrówki. Dzięki tym zmianom zobaczyłem bardzo ciekawe miejsca w gminie Sztum i Ryjewo kosztem skrócenia wędrówki o znane mi i bliższe terytorialnie...

KATEGORIE:

23 MAJA 2008

KOCIEWIE  ♦  ŻUŁAWY

DO ¬RÓDEŁ MOTŁAWY

Wycieczka rowerowa od uj¶cia Motławy w Gdańsku przez Żuławy Gdańskie do jeziora Rokickiego na Kociewiu, gdzie Motława zaczyna swój bieg.

KATEGORIE:

ZAMEK

KATEGORIA: REGION

BORY TUCHOLSKIE  /  DOLINA DOLNEJ WISŁY  /  GDAŃSK  /  KASZUBY  /  KOCIEWIE  /  KOSMOS  /  MAZURY  /  POWI¦LE  /  SUWALSZCZYZNA  /  WARMIA  /  WYSOCZYZNA ELBLˇSKA  /  ZIEMIA CHEŁMIŃSKA  /  ZIEMIA LUBAWSKA  /  ŻUŁAWY

2009 -

PRZESTRZEŃ I CZAS NA KOLE PRZEMIERZA PAWEŁ BUCZKOWSKI